›› Home ›› Nieuws

Nieuws

Egbert Lachaert (Open VLD) "Surrealistisch schouwspel van oppositie tegen aftredende regering"
9 juli 2019 - Tijdens een debat in de Kamercommissie Begroting heeft fractieleider Egbert Lachaert (Open VLD) zwaar uitgehaald naar PS en N-VA, die zich volgens hem al te zeer gedragen als oppositie tegen een aftredende federale regering. Tijdens het debat over de voorlopige twaalfden uitten beide partijen forse kritiek op een aantal aspecten van het regeringsbeleid, maar Lachaert vindt dit absoluut niet kunnen. De commissie keurde de voorlopige twaalfden goed.   Lees meer...

 


Zorgband Leie en Schelde bundelt krachten voor kwalitatieve openbare ouderenzorg
28 juni 2019 - De OCMW-besturen van Merelbeke, Laarne, Nazareth en Destelbergen en het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge zijn officieel toegetreden tot de Zorgband Leie en Schelde. Met die samenwerking willen de besturen blijvend inzetten op een professionele en kwalitatieve openbare dienstverlening van de ouderenzorg. De toetreding is de bekroning op drie jaar hard werken.  Lees meer...

 


Project sportpark Molenkouter in nieuwe versnelling
25 juni 2019 - Er beweegt wat in het dossier Sport- en recreatiepark Molenkouter. Vorig jaar struikelde het initiatief bij het bekomen van een omgevingsvergunning door de private investeerders die het project tot hiertoe leidden. Het gemeentebestuur van Merelbeke besliste nu het project in eigen beheer verder te zetten. Het kreeg daarvoor ook de toelating van Vlaams minister Philippe Muyters. De bekomen subsidies blijven behouden. Realisatie van het totale project is voorzien tegen september 2021.  Lees meer...

 


Eedaflegging Kamer van Volksvertegenwoordigers

Eedaflegging Kamer van Volksvertegenwoordigers
21 juni 2019 - Egbert Lachaert legde voor de derde keer de eed af om jullie te mogen vertegewoordigen in het Federaal Parlement. Klaar om met de nieuwe fractie keihard verder te werken.    


Ambitieuze beleidsplannen met inspraak bewoners
29 mei 2019 - Het gemeentebestuur van Merelbeke legt op 4 juni haar beleidsnota voor aan een algemene gemeenteraadscommissie. De nota telt 50 pagina’s vol concrete plannen maar ook losse ideeën en denkpistes. En in de eerste helft van juni krijgen ook de bewonersplatformen nog inspraak in de plannen. 
“In juni organiseren we zes inspraakmomenten in alle deelgemeentes waar we in dialoog gaan en er ruimte is voor aanvullingen. Die momenten worden georganiseerd en gedragen door de Bewonersplatformen”, zegt Egbert Lachaert (Open Vld). Lees meer...

 


Bewonersplatform Flora wint GoeBezig-prijs 2019
2 mei 2019 - De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikte op zaterdag 27 april ll.  haar jaarlijkse GoeBezig-prijzen uit. Bewonersplatform Flora van Merelbeke won de GoeBezig-prijs 2019 voor haar inspanningen om het lokale draagvlak te verruimen en te versterken. Schepen Egbert Lachaert, bevoegd voor burgerparticipatie, wenst het Bewonersplatform Flora namens de gemeente te feliciteren met deze GoeBezig-prijs: „Wij waarderen haar werk, samen met het werk van de andere Bewonersplatforms die evengoed een pluim verdienen voor de constructieve samenwerking met de gemeente!“.  Lees meer...

 


Merelbeke subsidieert kunstgrasveld voor ESA Bottelare

Merelbeke subsidieert kunstgrasveld voor ESA Bottelare
23 april 2019 - De gemeenteraad van Merelbeke heeft dinsdagavond unaniem de subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld voor ESA Bottelare goedgekeurd. Het bestuur belooft om twee derde van de kosten te dragen. “Er spelen 17 ploegjes op het ene veld van ESA Bottelare. Tegen de winter speelt men daarbij op een veld dat goed lijkt op een troosteloze savanne” legt schepen Egbert Lachaert uit. Deze investering is de derde investering die de gemeente doet in kunstgras. Na het B-veld aan Sportpark Ter Wallen en het veld voor SV Melsen is dit het derde kunstgrasveld op korte tijd dat in Merelbeke wordt aangelegd. ESA Bottelare diende een businessplan en visie in met de focus op de jeugdwerking. De bedoeling is het kunstgrasveld aan te leggen voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.    


Twee politici krijgen maximumscore: bekijk hier het rapport van de federale parlementsleden
22 april 2019 - Egbert Lachaert (Open VLD) en Stefaan Van Hecke (Groen) mogen zich één regeerperiode lang de beste parlementsleden van de wereld noemen. Zij behaalden na een grondige doorlichting van de 87 Nederlandstalige Kamerleden de hoogste score voor hun werk van de voorbije vijf jaar. De scores werden gegeven op basis van de kennis van onze Wetstraatredactie, maar vooral ook op basis van lange gesprekken met de Kamerfractieleiders, die hun licht lieten schijnen over de eigen partijgenoten, maar ook over al hun collega’s uit de andere fracties. Lees meer...

 


Nieuw kunstgrasterrein voor Floriant en voetbal
22 maart 2019 - De gemeente Merelbeke heeft vrijdag een nieuw kunstgrasveld officieel ingespeeld met een wedstrijdje korfbal tussen leden van het gemeentebestuur en het personeel. De nieuwe kunstgrasvelden zullen voornamelijk gebruikt worden voor de trainingen en wedstrijden van Floriant Merelbeke, een korfbalploeg uit de hoogste afdeling. Lees meer...

 


Lachaert vraagt sociale partners verantwoordelijkheid op te nemen in loononderhandelingen
24 januari 2019 - Begin deze week sprongen de loononderhandelingen af en verlieten de vakbonden de onderhandelingstafel. Zij waren niet akkoord met een stijging van de loonmarge met 0,8% en kondigen op 13 februari een nationale staking aan. “Het is bijzonder jammer dat de onderhandelingen zijn stopgezet. Ik roep de sociale partners op om in dit dossier hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt liberaal Kamerlid Egbert Lachaert. Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   27     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.