Een charismatische dossiervreter.

Een donkerblauwe liberaal in hart en nieren.

Egbert Lachaert krijgt veel bijnamen, maar noemt zichzelf sinds 2020 voorzitter van Open Vld. Het liberalisme werd hem met de paplepel ingegeven, vader Patrick was jarenlang Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Merelbeke voor de Vlaamse liberalen.

Als student was Egbert in het laatste jaar van zijn rechtenstudies (1999-2000) voorzitter van het LVSV Nationaal. Hij stond mee aan de wieg van Liberales, waar hij tussen 2005 en 2008 met veel engagement woordvoerder en coördinator was.

Sociaal-economisch sterk

Egbert is advocaat aan de balie van Gent met specialisatie sociaal recht. Als Federaal Volksvertegenwoordiger zetelde hij voor de Open Vld-fractie als vast lid in de Commissie Sociale Zaken tussen 2014 en 2019.

In die periode werd Egbert door het Nieuwsblad uitgeroepen tot “beste parlementslid van het land” met een maximumscore van 5 sterren. Dit dankzij zijn stevige dossierkennis, werkkracht en politiek inzicht.

Onder zijn niet-aflatende impuls werd zijn wetsvoorstel aangenomen om het kraken van panden effectief verboden en strafbaar te maken. Ook het mobiliteitsbudget, waarbij het voor werknemers met een bedrijfswagen eindelijk mogelijk is zich ook duurzaam te verplaatsen, kwam er op zijn initiatief.

Lokaal verankerd

Ook lokaal neemt hij zijn verantwoordelijkheid op in de domeinen juridische en sociale zaken. Zo pionierde hij met de oprichting van de Zorgband Leie & Schelde, een unieke samenwerking tussen verschillende lokale besturen rond ouderenzorg.

Egbert werd voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Merelbeke in 2006. Hij werd in 2013 OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, taken die hij met hart en ziel uitvoerde. Sinds januari 2019 is hij eerste schepen, bevoegd voor jeugd, sport, burgerparticipatie, ouderenzorg, informatie & communicatie en juridische zaken.