›› Home ›› Disclaimer

Disclaimer

Egbert Lachaert besteedt veel zorg aan de inhoud van zijn website. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch Egbert Lachaert, noch de auteurs aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

Egbert Lachaert is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Egbert Lachaert kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Egbert Lachaert, p/a Leuvenseweg 21, 1000 Brussel.

Deze gegevens worden door Egbert Lachaert ingezameld en verwerkt met het oog op het voeren van informatie- en promotiecampagnes i.v.m. zijn werkzaamheden en activiteiten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per e-mail op egbert.lachaert@dekamer.be of per brief.

U beschikt steeds over een inzage- en correctierecht in verband met uw persoonlijke gegevens.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.