›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

28 oktober 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert reageert positief op het voorstel van minister van Werk Peeters om werknemers in samenspraak met hun werkgever extralegale verlofdagen te laten opsparen. “Dit biedt werknemers de mogelijkheid om verlof op te sparen voor periodes waarin ze nood hebben aan meer vrije tijd.” Lachaert wil dit systeem zelfs uitbreiden naar overuren en gewone verlofdagen, maar wel organiseren op ondernemingsniveau en op een tijdspaarrekening per werkgever. Lees meer...

 


27 oktober 2015 - Houd je liberale agenda vrij op vrijdag 27 & zaterdag 28 november. Kom dan naar Tour & Taxis in Brussel. Open Vld houdt er een themacongres dat geen enkele liberaal missen kan en mag. Lees meer...

 


27 oktober 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert wil hoorzittingen organiseren over het stakingsrecht. “De recente stakingen doen de discussie over het recht op werk en staken oplaaien. Daarom willen we de sociale partners in een constructieve sfeer horen in de Kamer om samen vooruitgang te boeken.” Lees meer...

 


21 09 2015 - Vanaf 1 augustus 2015 genieten de laagste lonen via een versterking van de sociale werkbonus een bijkomende lastenverlaging. Dat deelden we u al mee in onze SoCompact nr. 23 – 2015. De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen. Die vermindering heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Op die manier wil men het verschil tussen de laagste lonen en de werkloosheidsuitkeringen groter maken. Lees meer...

 


4 09 2015 - Op vraag van federaal parlementslid en Merelbeekse schepen van sociale zaken Egbert Lachaert (Open Vld) zal de federale regering de BTW verlagen van 21% naar 6% voor assistentiehonden. Tot hiertoe konden enkel blindengeleidenhonden genieten van het voordelig BTW tarief van 6%. Een rolstoelgebruiker die nood had aan een assistentiehond moest 21% BTW betalen voor de diensten die nodig zijn om een hond op te leiden. Minister van Financiën Johan Vanovertvelt (N-VA) beloofde aan Lachaert spoedig een koninklijk besluit te zullen nemen om dit aan te passen. De sector reageert tevreden. Lees meer...

 


17 08 2015 - Het regeerakkoord stelt dat een nieuw loopbaanmodel zal worden ingevoerd waarbij werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit. De filosofie is dat de loonopbouw op basis van leeftijd er net toe leidt dat oudere werknemers zichzelf uit de markt prijzen en dus te vroeg de arbeidsmarkt verlaten. Recent brachten Het Laatste Nieuws en De Morgen dit thema terug onder de aandacht. Er kwamen daarop nogal wat reacties van bezorgde oudere werknemers, maar vaak omdat men het voorstel niet goed begrepen had.  Lees meer...

 


18 juli 2015 - Vandaag vindt de eerste zaterdagstaking van het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders plaats. Een hele zomer lang zullen een handvol treinbestuurders reizigers gijzelen. De jeugd op weg naar festivals, gezinnen op weg naar zee. Zowat iedereen is het er over eens: de kleine en schimmige vakbond ASTB misbruikt het stakingsrecht. Minister Galant spreekt van een onredelijke en disproportionele staking, het overgrote deel van het spoorpersoneel is er niet mee akkoord, en ook de andere vakbonden en politiek links distantiëren zich. En tóch kan het ASTB het spoor lam leggen. Waarom? En belangrijker: hoe voorkomen we dat? Lees meer...

 


2 juli 2015 - Vandaag ondervroeg Egbert Lachaert in de Kamer de minister bevoegd voor de NMBS over de manier waarop reizigers geholpen worden in deze tijden van grote hitte. De avondspits liep gisterenavond immers in het honderd door talrijke vertragingen, zeker in de Brusselse regio. Tot overmaat van ramp bleven sommige treinen zonder airconditioning lange tijd stilstaan door incidenten. Reizigers beleefden zo een ongevraagde en onverantwoorde sauna-ervaring. De minister wees in het antwoord op de uitzonderlijke omstandigheden en beloofde dat de NMBS maatregelen zou nemen om reizigers beter te helpen bij grote hitte. Lees meer...

 


1 juli 2015 - We kunnen er niet langer omheen: we moeten met zijn allen langer aan de slag willen we onze pensioenen betaalbaar houden en de toekomstige generaties ook een waardig pensioen kunnen garanderen. Werknemers langer aan de slag houden lijkt een evidentie, maar gemakkelijk is het niet. Open Vld stelde onlangs een visietekst voor over werkbaar werk, waarvan Egbert Lachaert de co-auteur is, met daarin concrete voorstellen om alle werknemers, jong en oud, goesting te geven om langer door te werken. Lees meer...

 


1 juli 2015 - De federale regering engageert zich om de veiligheid van ons land en zijn inwoners maximaal te garanderen. Na de succesvolle antiterreuroperatie in Verviers kondigde de federale regering in januari van dit jaar twaalf maatregelen aan in de strijd tegen radicalisme en terrorisme. In maart werd hiervoor 200 miljoen euro extra uitgetrokken. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   19     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.