• Egbert Lachaert

    Federaal volksvertegenwoordiger

    Eerste schepen in Merelbeke

›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

20 mei 2015 - Vanmiddag stelde Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert samen met zijn collega's van de meerderheid een resolutie voor die aan de regering maatregelen suggereert om de strijd tegen detacheringsfraude en sociale dumping op te voeren. "Eerlijke concurrentie en arbeid op een vrije markt, dat is het doel." Lees meer...

 


19 mei 2015 - De verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven kent een groot bereik. “In de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 werden  8.417.292 registraties uitgevoerd”, zo antwoordt Staatssecretaris Bart Tommelein (Open Vld) , bevoegd voor de Bestrijding van Sociale Fraude op een vraag van Volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert (Open Vld). “Ik ben hier zeer tevreden over, de registratie draagt bij tot de veiligheid op de werf en ondersteunt de inspectiediensten in hun controles”, zegt Lachaert. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne dienen een wetsvoorstel in dat adoptieouders evenveel verlof toekent als natuurlijke ouders. “Ook voor adoptieouders is het cruciaal dat ze van bij het begin veel tijd doorbrengen met hun kind om hechtings- en opvoedingsproblemen te voorkomen. Daarom willen we het adoptieverlof optrekken van 6 naar 15 weken.” Lees meer...

 


12 mei 2015 - In  mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. Wij plaatsen vraagtekens bij het democratisch gehalte van die verkiezingen. Zo kunnen slechts drie vakorganisaties lijsten indienen, is de lijststem veel te dominant en worden er geen inspanningen geleverd voor meer gendergelijkheid. Lees meer...

 


7 april 2015 - Egbert Lachaert diende begin april het wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van kraken dat indertijd door Gents schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq werd opgesteld, opnieuw in. Kraken is een reële problematiek in de Belgische centrumsteden. In Gent steeg het aantal kraakpanden in 2014 van 98 naar 128 en het aantal gekende krakers van 524 naar 638. Krakers nemen zonder toestemming van de eigenaar een onroerend goed in gebruik en schenden zodoende het eigendomsrecht.  Lees meer...

 


11 maart 2015 - Op een werkloosheidsuitkering heb je pas recht als je al een tijd gewerkt hebt. Voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering, is er de inschakelingsuitkering. Tot 2012 was het recht op inschakelingsuitkeringen onbeperkt in de tijd. Door de Regering Di Rupo werd in 2012 beslist om dit recht in de tijd te beperken, met name tot een basisrecht van drie jaar. Lees meer...

 


6 maart 2015 - Liberalen streven ernaar dat de overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelt. Zoals de Amerikaanse rechtsfilosoof Dworkin stelt, hoeft dit niet te betekenen dat mensen exact gelijk moeten worden behandeld, maar wel dat de overheid ze “als gelijken” moet behandelen (“treating citizens as equals”). Deze visie van gelijkheid kan ook impliceren dat bepaalde individuen of (kansen)groepen bevoordeeld worden omdat ze anders geen eerlijke toegang hebben tot de basisgoederen en kansen die noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan. Dit geeft een liberale filosofische onderbouw voor een echt kansengroepenbeleid op de arbeidsmarkt. Lees meer...

 


5 maart 2015 - Het federaal regeerakkoord hecht erg veel belang aan het sociaal overleg. Of het nu gaat om de hervorming van de arbeidsmarkt, de pensioenen of de modernisering van onze sociale zekerheid: telkens worden de sociale partners geconsulteerd. Zij kunnen de krijtlijnen die de democratisch verkozen regering uitzet, samen inkleuren.  Lees meer...

 


16 februari 2015 - Onderzoeker Stan De Spiegelaere ( HIVA-KUL) stelt dat het Interprofessioneel Akkoord (IPA) geen sociale vrede garandeert.  Hij antwoordt daarmee op collega Zuhal Demir (N-VA) die deze week twee jaar sociale vrede eiste.  Een IPA garandeert inderdaad geen twee jaar sociale vrede, maar een aantal zaken blijven on(der)belicht zin zijn tekst.  Zo zit de indexsprong wel degelijk verweven in het akkoord.  Sociale acties daarrond zouden nefast zijn voor de geloofwaardigheid van o.m. het ACV. Lees meer...

 


12 februari 2015 - Senator Pol Van Den Driessche, voorzitter van de Belgische sectie van de IPU, en kamerlid Egbert Lachaert, voorzitter van de sectie Estland-Letland-Litouwen (ingevolge een recente hergroepering van de afzonderlijke landensecties), hebben Z.E. Gediminas Varvuolis, ambassadeur van Litouwen, vergezeld van adjunct-missiehoofd mevrouw Liliana Jaroslavska, ontvangen in de Senaat. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   17     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.