›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

14 januari 2016 - In de zomer van 2015 stelde de federale regering de taxshift voor. Dit pakket aan maatregelen betekent een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op milieuvervuiling of ongezonde producten en belastingen op consumptiegoederen. Wie werkt, gaat er netto op vooruit. Alle lonen zullen stijgen, maar vooral werknemers met lage en lagere middeninkomens zullen hun maandelijks nettoloon zien stijgen. Die belastingverlaging zal al vanaf deze maand voelbaar zijn en zal verder toenemen in 2018 en 2019.  Lees meer...


6 januari 2016 - Onder druk van de publieke opinie brokkelde de afgelopen weken zowel het draagvlak voor stakingen als het syndicaal front bij de NMBS af. Jammer genoeg worden reizigers vandaag en morgen alsnog het slachtoffer van onredelijke sociale acties door bepaalde vakorganisaties. Het stakingsrecht is een fundamenteel recht, maar het moet oordeelkundig als laatste redmiddel gebruikt worden. Vandaag wordt in Wallonië veeleer gestaakt om politieke redenen. Bovendien kunnen de bonden onmogelijk volhouden dat ze hier naar een laatste redmiddel grijpen. Zeker nu de federale regering aanbiedt een bemiddelingsproces te starten. De inflatie aan stakingsdagen bij het spoor is ondertussen niet meer te overzien en berokkent enorme economische en ecologische schade. Lees meer...


3 december 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert riep de verschillende regeringen op te stoppen met het zwartepieten over het uitblijven van een klimaatakkoord. “We staan dicht bij een akkoord, elk gewest moet haar inspanning leveren. Maar hierna is het werk niet gedaan: we hebben nood aan een ambitieuze en integrale langetermijnvisie op energie en klimaat.” Lees meer...


26 november 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert veroordeelde in de Kamer de mensenrechten - schendingen en steun aan en verspreiding van het wahabisme en salafisme door Saoedi-Arabië. “Deze vormen van islam vormen de voedingsbodem voor het radicalisme en de terreur waarmee we geconfronteerd worden. Dit moet stoppen.” Lees meer...


28 oktober 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert reageert positief op het voorstel van minister van Werk Peeters om werknemers in samenspraak met hun werkgever extralegale verlofdagen te laten opsparen. “Dit biedt werknemers de mogelijkheid om verlof op te sparen voor periodes waarin ze nood hebben aan meer vrije tijd.” Lachaert wil dit systeem zelfs uitbreiden naar overuren en gewone verlofdagen, maar wel organiseren op ondernemingsniveau en op een tijdspaarrekening per werkgever. Lees meer...


27 oktober 2015 - Houd je liberale agenda vrij op vrijdag 27 & zaterdag 28 november. Kom dan naar Tour & Taxis in Brussel. Open Vld houdt er een themacongres dat geen enkele liberaal missen kan en mag. Lees meer...


27 oktober 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert wil hoorzittingen organiseren over het stakingsrecht. “De recente stakingen doen de discussie over het recht op werk en staken oplaaien. Daarom willen we de sociale partners in een constructieve sfeer horen in de Kamer om samen vooruitgang te boeken.” Lees meer...


21 09 2015 - Vanaf 1 augustus 2015 genieten de laagste lonen via een versterking van de sociale werkbonus een bijkomende lastenverlaging. Dat deelden we u al mee in onze SoCompact nr. 23 – 2015. De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid ten voordele van de werknemers met lage lonen. Die vermindering heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Op die manier wil men het verschil tussen de laagste lonen en de werkloosheidsuitkeringen groter maken. Lees meer...


4 09 2015 - Op vraag van federaal parlementslid en Merelbeekse schepen van sociale zaken Egbert Lachaert (Open Vld) zal de federale regering de BTW verlagen van 21% naar 6% voor assistentiehonden. Tot hiertoe konden enkel blindengeleidenhonden genieten van het voordelig BTW tarief van 6%. Een rolstoelgebruiker die nood had aan een assistentiehond moest 21% BTW betalen voor de diensten die nodig zijn om een hond op te leiden. Minister van Financiën Johan Vanovertvelt (N-VA) beloofde aan Lachaert spoedig een koninklijk besluit te zullen nemen om dit aan te passen. De sector reageert tevreden. Lees meer...


17 08 2015 - Het regeerakkoord stelt dat een nieuw loopbaanmodel zal worden ingevoerd waarbij werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit. De filosofie is dat de loonopbouw op basis van leeftijd er net toe leidt dat oudere werknemers zichzelf uit de markt prijzen en dus te vroeg de arbeidsmarkt verlaten. Recent brachten Het Laatste Nieuws en De Morgen dit thema terug onder de aandacht. Er kwamen daarop nogal wat reacties van bezorgde oudere werknemers, maar vaak omdat men het voorstel niet goed begrepen had.  Lees meer...


<<  1   5   8   9   10   11   12   19     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.