›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

1 juli 2015 - De federale regering engageert zich om de veiligheid van ons land en zijn inwoners maximaal te garanderen. Na de succesvolle antiterreuroperatie in Verviers kondigde de federale regering in januari van dit jaar twaalf maatregelen aan in de strijd tegen radicalisme en terrorisme. In maart werd hiervoor 200 miljoen euro extra uitgetrokken. Lees meer...

 


1 juli 2015 - Het hield weer wat nachtelijke marathonzittingen in, maar op 30 juni jl. heeft de Commissie Sociale Zaken van het federaal parlement de pensioenhervorming van minister Bacquelaine goedgekeurd. Kort samengevat houdt die in dat de wettelijke pensioenleeftijd in 2025 stijgt naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. Die maatregel moet wel gerelativeerd worden, omdat het veel relevanter is te kijken naar hoeveel loopbaanjaren je moet werken om met pensioen te kunnen gaan. Dan blijkt dat velen veel vroeger met pensioen kunnen. Lees meer...

 


28 mei 2015 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert dient een resolutie in waarin hij de regering vraagt het Herenakkoord uit 2002 inzake stakingen te evalueren. Indien blijkt dat dit niet voldoet, vraagt hij de regering het recht op staken en het recht op werk duidelijk te omschrijven. Hij herinnert de regering ook aan de belofte maken van de minimale dienstverlening, conform het regeerakkoord. Lees meer...

 


20 mei 2015 - Vanmiddag stelde Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert samen met zijn collega's van de meerderheid een resolutie voor die aan de regering maatregelen suggereert om de strijd tegen detacheringsfraude en sociale dumping op te voeren. "Eerlijke concurrentie en arbeid op een vrije markt, dat is het doel." Lees meer...

 


19 mei 2015 - De verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven kent een groot bereik. “In de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 werden  8.417.292 registraties uitgevoerd”, zo antwoordt Staatssecretaris Bart Tommelein (Open Vld) , bevoegd voor de Bestrijding van Sociale Fraude op een vraag van Volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert (Open Vld). “Ik ben hier zeer tevreden over, de registratie draagt bij tot de veiligheid op de werf en ondersteunt de inspectiediensten in hun controles”, zegt Lachaert. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne dienen een wetsvoorstel in dat adoptieouders evenveel verlof toekent als natuurlijke ouders. “Ook voor adoptieouders is het cruciaal dat ze van bij het begin veel tijd doorbrengen met hun kind om hechtings- en opvoedingsproblemen te voorkomen. Daarom willen we het adoptieverlof optrekken van 6 naar 15 weken.” Lees meer...

 


12 mei 2015 - In  mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. Wij plaatsen vraagtekens bij het democratisch gehalte van die verkiezingen. Zo kunnen slechts drie vakorganisaties lijsten indienen, is de lijststem veel te dominant en worden er geen inspanningen geleverd voor meer gendergelijkheid. Lees meer...

 


7 april 2015 - Egbert Lachaert diende begin april het wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van kraken dat indertijd door Gents schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq werd opgesteld, opnieuw in. Kraken is een reële problematiek in de Belgische centrumsteden. In Gent steeg het aantal kraakpanden in 2014 van 98 naar 128 en het aantal gekende krakers van 524 naar 638. Krakers nemen zonder toestemming van de eigenaar een onroerend goed in gebruik en schenden zodoende het eigendomsrecht.  Lees meer...

 


11 maart 2015 - Op een werkloosheidsuitkering heb je pas recht als je al een tijd gewerkt hebt. Voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering, is er de inschakelingsuitkering. Tot 2012 was het recht op inschakelingsuitkeringen onbeperkt in de tijd. Door de Regering Di Rupo werd in 2012 beslist om dit recht in de tijd te beperken, met name tot een basisrecht van drie jaar. Lees meer...

 


6 maart 2015 - Liberalen streven ernaar dat de overheid haar burgers als vrije en gelijke individuen behandelt. Zoals de Amerikaanse rechtsfilosoof Dworkin stelt, hoeft dit niet te betekenen dat mensen exact gelijk moeten worden behandeld, maar wel dat de overheid ze “als gelijken” moet behandelen (“treating citizens as equals”). Deze visie van gelijkheid kan ook impliceren dat bepaalde individuen of (kansen)groepen bevoordeeld worden omdat ze anders geen eerlijke toegang hebben tot de basisgoederen en kansen die noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan. Dit geeft een liberale filosofische onderbouw voor een echt kansengroepenbeleid op de arbeidsmarkt. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11   12   18     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.