›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

0000-00-00 - Ieder jaar kiezen de kernleden van Liberales een stad uit om samen een weekend door te brengen. Niet zomaar een stad, maar een stad met een verleden. Vorig jaar trokken we naar het Britse Oxford waar we zestig jaar na de opstelling van het Manifest van Oxford een eigentijdse versie van deze beroemde tekst schreven. Dit jaar gingen we naar Krakau. Deze voormalige Poolse hoofdstad, gebouwd rond de Wawelheuvel die eeuwenlang het politieke en administratieve centrum van het land was, heeft zich vandaag al definitief ingeschakeld in de Westerse economie. De stad ontwikkelt bijzonder snel en herwint in recordtempo de glorie van weleer. Lees meer...

 


0000-00-00 - Het komt er de komende maanden en jaren dan ook op aan om vanuit de overheid voldoende grendels in te bouwen om de vrije markt te waarborgen en goed te laten functioneren. Een efficiënte kartel- en mededingingswetgeving is daarbij essentieel, net als een efficiënte wetgeving inzake consumentenkrediet en voldoende transparantie over de financiële situatie van beursgenoteerde ondernemingen (inclusief de lonen van het topmanagement). Verder dient het toezicht op het bank- en financiewezen voldoende sterk te zijn (bij voorkeur op Europees niveau) om tijdig te kunnen ingrijpen indien zich op de financiële markten scheeftrekkingen voordoen die op termijn de markt kunnen verstoren. Vrijheid betekent ook dat men verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van anderen en de samenleving. Dat is de essentie van het liberalisme én niet - zoals diens tegenstanders voorhouden - de absolute vrijheid om zich te verrijken ten koste van alles en iedereen. Lees meer...

 


0000-00-00 - In een opiniestuk in De Morgen van 26 november stelde Walter Pauli de gang van zaken binnen Open Vld aan de kaak en wijst hij er op dat de Vlaamse liberalen de afgelopen maanden eerder radeloos ageerden. Hij wijst er op dat drie oorzaken aan de basis liggen van de crisis binnen de zogenaamde Blauwe Maandag-Compagnie, met name de inhoudelijke stand still, de aangetaste geloofwaardigheid van de kopstukken en tenslotte het deelnemen aan een foute coalitie. De oorzaken van die positie liggen evenwel niet op het inhoudelijke niveau. Het liberalisme werd de afgelopen jaren wel degelijk verder uitgediept door tal van denkers binnen en buiten de liberale partij met het oog op het aanreiken van antwoorden op de vraagstukken van deze tijd. Lees meer...

 


0000-00-00 - Na de schuldbekentenis die Yves Leterme woensdag - tot ieders verbijstering - op papier zette in een brief aan de Minister van Justitie Jo Vandeurzen is het vertrouwen van de publieke opinie in premier Yves Leterme definitief verloren gegaan. Het is ethisch onverantwoord geworden dat de coalitiepartners van Cd&V - in navolging van het kernkabinet - deze premier verder zouden steunen. Het staat immers vast dat er contacten geweest zijn tussen het kabinet van de premier en het parket in eerste aanleg en een raadsheer op het niveau van hoger beroep omtrent een zaak waar de federale regering zelf bij betrokken is. Minstens één bron, met name de betrokken parketmagistraat, stelt verder dat het over meer dan contacten ging, maar dat er effectief sprake was van beïnvloeding. Lees meer...

 


0000-00-00 - Oulematou Niangadou was illegaal in ons land. Dit was de reden waarom de Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden haar nabestaanden geen vergoeding uitkeerde naar aanleiding van de racistische moord van Hans Van Temsche op de Malinese oppas. De beslissing houdt een grove onrechtvaardigheid in, waarbij het principe dat ieder mensenleven uiteindelijk evenveel waard is, buiten beschouwing wordt gelaten. De gebeurtenissen stoten dan ook tegen de borst. Lees meer...

 


0000-00-00 - Dit weekend bleek dat ook sommige socialistische excellenties niet vies zijn van enig populisme. Toen de Gezinsbond op haar congres een pleidooi hield voor de regionalisering van de kinderbijslagen en voorts al pleitte - in afwachting van een staatshervorming - dat de Vlaamse regering een eigen aanvullende gezinsbijslag zou uitwerken, voelde minister Frank Van Den Broucke (Sp.A) zich geroepen om dit voorstel voluit te steunen. Daar moeten toch enkele bedenkingen bij geplaatst worden. Lees meer...

 


0000-00-00 - Nu de parlementaire onderzoekscommissie over het Fortis debacle en de scheiding der machten op volle toeren draait, worden een aantal zaken pijnlijk duidelijk over de manier waarop in België teruggegrepen wordt naar politieke en andere machtsmiddelen waarvan men dacht dat ze sinds enkele jaren verdwenen waren. De oude politieke cultuur is blijkbaar volledig terug en dat zou best tot wat meer weerstand van jonge denkers over de ideologische en partijgrenzen heen mogen leiden. Helaas lijkt vandaag vooral de apathie of gelatenheid te domineren. Die gemoedstoestand is echter op termijn dodelijk voor het geloof in de democratie. Lees meer...

 


0000-00-00 - Open VLD verloor de voorbije jaren heel wat kiezers. De partij en het liberalisme zitten inhoudelijk in het defensief. Dit vraagt om een analyse die verder gaat dan tactische blunders of campagnemomenten, zoals het gebekvecht met LDD of het niet onmiddellijk in stelling brengen van een Vlaamse kopman. Die droegen ongetwijfeld bij tot het forse verlies. Maar de essentiële reden ligt dieper en sluimert al langer. De afgelopen jaren was er een fundamenteel gebrek aan een duidelijk profiel. Door in 2007 mee te stappen in een wankele regering met oog op een grote staatshervorming, werden we meegesleurd in een spiraal van negativisme en uitzichtloosheid. Deze maandenlange non-politiek op federaal vlak zorgde voor een opstoot van nationalisme waarbij de taalgemeenschappen tegen elkaar werden opgestookt. Pure partijpolitieke berekening, strategie en marketing kwamen in de plaats van een bezielende maatschappelijke visie op lange termijn. De analyse is hard maar juist. Lees meer...

 


0000-00-00 - Sedert een tweetal weken debatteren de drie kandidaten voor het voorzitterschap over het hele land. Ook brachten zij elk een programma uit dat op hun respectievelijke websites terug te vinden is. Het was dan ook interessant om eens na te gaan waar de inhoudelijke verschillen liggen tussen Alexander De Croo, Marino Keulen en Gwendolyn Rutten. Uiteindelijk bleek het afleiden van ideologische stellingen uit de programma's moeilijk, maar uit de debatten zelf konden er wel accentverschillen afgeleid worden. Lees meer...

 


0000-00-00 - Iets meer dan een jaar geleden ontmoette ik Alexander De Croo voor het eerst toen die zijn prille stappen in de politiek plande. Een beminnelijk en verstandig iemand. Dat zeker. Toch zou men een jaar geleden nooit vermoed hebben dat de politieke carrière van Alexander De Croo zo snel zou groeien naar de belangrijkste functie in zijn partij. Hoe is het zo snel kunnen gaan voor deze jonge bedrijfsleider en wat moet hij - als beginnend politicus - bijbrengen aan zijn partij en de politiek in het algemeen? Lees meer...

 


<<  1   5   10   15   16   17   18     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.