›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

0000-00-00 - Nu de parlementaire onderzoekscommissie over het Fortis debacle en de scheiding der machten op volle toeren draait, worden een aantal zaken pijnlijk duidelijk over de manier waarop in België teruggegrepen wordt naar politieke en andere machtsmiddelen waarvan men dacht dat ze sinds enkele jaren verdwenen waren. De oude politieke cultuur is blijkbaar volledig terug en dat zou best tot wat meer weerstand van jonge denkers over de ideologische en partijgrenzen heen mogen leiden. Helaas lijkt vandaag vooral de apathie of gelatenheid te domineren. Die gemoedstoestand is echter op termijn dodelijk voor het geloof in de democratie. Lees meer...


0000-00-00 - Open VLD verloor de voorbije jaren heel wat kiezers. De partij en het liberalisme zitten inhoudelijk in het defensief. Dit vraagt om een analyse die verder gaat dan tactische blunders of campagnemomenten, zoals het gebekvecht met LDD of het niet onmiddellijk in stelling brengen van een Vlaamse kopman. Die droegen ongetwijfeld bij tot het forse verlies. Maar de essentiële reden ligt dieper en sluimert al langer. De afgelopen jaren was er een fundamenteel gebrek aan een duidelijk profiel. Door in 2007 mee te stappen in een wankele regering met oog op een grote staatshervorming, werden we meegesleurd in een spiraal van negativisme en uitzichtloosheid. Deze maandenlange non-politiek op federaal vlak zorgde voor een opstoot van nationalisme waarbij de taalgemeenschappen tegen elkaar werden opgestookt. Pure partijpolitieke berekening, strategie en marketing kwamen in de plaats van een bezielende maatschappelijke visie op lange termijn. De analyse is hard maar juist. Lees meer...


0000-00-00 - Sedert een tweetal weken debatteren de drie kandidaten voor het voorzitterschap over het hele land. Ook brachten zij elk een programma uit dat op hun respectievelijke websites terug te vinden is. Het was dan ook interessant om eens na te gaan waar de inhoudelijke verschillen liggen tussen Alexander De Croo, Marino Keulen en Gwendolyn Rutten. Uiteindelijk bleek het afleiden van ideologische stellingen uit de programma's moeilijk, maar uit de debatten zelf konden er wel accentverschillen afgeleid worden. Lees meer...


0000-00-00 - Iets meer dan een jaar geleden ontmoette ik Alexander De Croo voor het eerst toen die zijn prille stappen in de politiek plande. Een beminnelijk en verstandig iemand. Dat zeker. Toch zou men een jaar geleden nooit vermoed hebben dat de politieke carrière van Alexander De Croo zo snel zou groeien naar de belangrijkste functie in zijn partij. Hoe is het zo snel kunnen gaan voor deze jonge bedrijfsleider en wat moet hij - als beginnend politicus - bijbrengen aan zijn partij en de politiek in het algemeen? Lees meer...


0000-00-00 - Sinds de verkiezingsoverwinning van Yves Leterme en het Vlaams kartel Cd&V-NVA - ondertussen al weer bijna drie jaar geleden - kwam ons land in een diepe communautaire crisis terecht. Met een uitgesproken belofte voor een drastische staatshervorming bereikte het kartel een stemmenaantal van om en bij de 30% van de Vlaamse kiezers. De ontgoocheling was achteraf des te groter toen bleek dat van die communautaire beloftes niets in huis kwam. Vandaag pleit Yves Leterme voor een samenwerkingsfederalisme en zijn compagnon de route uit 2007 Bart De Wever vindt het ogenblik niet meer opportuun om een staatshervorming door te voeren. Lees meer...


0000-00-00 - Liberales verkoos eind vorig jaar het boek van Rik Torfs 'Wie gaat er dan de wereld redden?' tot boek van het jaar 2009. Een terechte winnaar, want Torfs slaagt er in om een aantal thema's te belichten op een manier zoals ze niet alle dagen bekeken worden. Ondermeer het hoofdstuk over 'normen en waarden' is bijzonder interessant. De huidige heisa over de situatie in de Brusselse hoofdstad deed aan de inhoud van het boek herinneren. Lees meer...


Egbert Lachaert 4e op Kamerlijst Oost-Vlaanderen

0000-00-00 - Vrij onverwacht worden in België dan toch opnieuw verkiezingen georganiseerd. De lijstvorming moest erg snel plaatsvinden en er werd me gevraagd de strijdplaats 4 in te nemen op de Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen. De campagne zal kort en krachtig zijn, maar we gaan ervoor.


<<  1   5   10   17   18   19     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.