• Egbert Lachaert

    Federaal volksvertegenwoordiger

    Eerste schepen in Merelbeke

›› Home ›› Kamer ›› Nieuws

Kamer

Lachaert wil redelijke boete voor zelfstandigen die sociale bijdragen laattijdig betalen
12 juni 2018 - Zelfstandigen die hun sociale bijdragen te laat betalen, kijken nu aan tot boetes die tot 19% op een jaar kunnen oplopen. Dat is buitenproportioneel, meent Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert. Hij dringt aan op boetes die in lijn liggen van de rente- en interestvoeten. Hij vroeg minister van Zelfstandigen Ducarme (MR) naar een stand van zaken. De minister deelde in commissie mee dat er een advies volgt van het Algemeen Beheerscomite RSVZ in het tweede semester van 2018.  Lees meer...

 


Lachaert wil het oude brugpensioen verder verstrengen
29 mei 2018 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert dient een wetsvoorstel in om de leeftijdsvoorwaarden voor SWT in bedrijven in moeilijkheden en herstructurering op te trekken naar 60 jaar, zoals het regeerakkoord voorschrijft. “De huidige en vorige regering hebben de leeftijd en loopbaanvoorwaarden voor het SWT verstrengd. Maar in deze twee gevallen kunnen werknemers nog steeds op 56 met SWT. Wij willen deze mensen niet afschrijven, zeker niet nu er zo veel vacatures open staan.”
  Lees meer...

 


Lachaert: “Blijven hervormen om nieuwe jobs ook effectief in te vullen”
28 mei 2018 - Europa looft in haar nieuwste rapport de hervormingsinspanningen van de regering, maar wijst op het resterende begrotingstekort. Volgens Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert een signaal om te blijven hervormen. “Er zijn veel nieuwe jobs gecreëerd, die moeten we nu zien in te vullen. Dat kan door een intensiever activeringsbeleid, betere scholing, een flexibilere arbeidsmarkt. Als er meer mensen aan de slag zijn, kunnen we de begroting gemakkelijk in evenwicht brengen.”   Lees meer...

 


Lachaert wil on-the-job opleidingen in knelpuntberoepen stimuleren
24 april 2018 - Om de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt beter op mekaar af te stemmen, wil Kamerlid Egbert Lachaert een scholingsbeding specifiek voor knelpuntberoepen invoeren. “Werkgevers die investeren in de opleiding van werknemers in knelpuntberoepen, krijgen zo meer zekerheid dat hun investering kan renderen. De werknemers versterken op hun beurt hun positie op de arbeidsmarkt. Een win-win!” Lees meer...

 


12 april 2018 - 'We hebben als land nood aan een strategie tegen nieuwe vormen van manipulatie', schrijven een aantal Kamerleden van de vriendschapsgroep tussen het Belgisch parlement de Baltische Staten naar aanleiding van Russische pogingen om verkiezingen elders in de wereld te beïnvloeden. Lees meer...

 


De Zevende Dag: Dieseldebat

De Zevende Dag: Dieseldebat
12 maart 2018 - Op 11 maart ging Egbert Lachaert in De Zevende Dag in debat omtrent mobiliteit en dieselwagens. Herbekijken het boeiende gesprek hier.


Interview De Ochtend: Gemeenschapsdienst

Interview De Ochtend: Gemeenschapsdienst
1 maart 2018 - In de Ochtend geeft Kamerlid Egbert Lachaert meer uitleg over het wetsvoorstel om langdurig werklozen aan gemeenschapsdienst te laten doen. Deze maatregel werd ook voorzien in het regeerakkoord. Herbeluister het interview hier vanaf 02:09:00. 


Werknemer krijgt vrijheid om bedrijfswagen in te ruilen voor extra netto
1 maart 2018 - De Kamercommissies Financiën en Sociale Zaken keurden het wetsontwerp definitief goed dat werknemers de optie biedt om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een evenwaardig bedrag extra nettoloon. Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert lanceerde dit voorstel al begin 2016 in het kader van een ruimer mobiliteitsplan: “Dankzij cash for car bieden we werknemers die hun bedrijfswagen eigenlijk kunnen missen, een echt waardevol alternatief en halen we wagens van de weg. Op termijn moet elke werknemer een mobiliteitsbudget krijgen.”  Lees meer...

 


Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen
28 februari 2018 - Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert legt een wetsvoorstel neer dat het noodzakelijke federale kader voorziet voor de gewesten om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. “We willen dit bijkomend instrument aanreiken aan de VDAB, Actiris en Forem om langdurig werklozen in hun traject naar vast werk te begeleiden. Dat kan door twee halve dagen gemeenschapsdienst te doen en zo hun vaardigheden te versterken. Geen sanctie, maar een springplank dus!” Lees meer...

 


6 februari 2018 - Federaal Kamerlid Egbert Lachaert stelde een Mondelinge Vraag aan Minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de problematiek van de dubbele belasting op aanvullend pensioen. Minister Van Overtveldt bevestigde het probleem en meldde voorst dat hij deze week een brief gestuurd heeft naar zijn Nederlandse ambtsgenoten om het probleem te proberen oplossen. Hij stelt dat de interpretatie van de Nederlandse fiscus foutief is en dat ze ten onrechte het pensioen belasten voor dat gedeelte. Hij hoopt het spoedig te kunnen uitklaren.    Lees meer...

 


<<  1   2   3   4   5   10   17     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.