• Egbert Lachaert

    Federaal volksvertegenwoordiger

    OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken,
    Juridische Zaken en ICT in Merelbeke

›› Home ›› Merelbeke ›› Nieuws

Merelbeke

Archeologisch onderzoek aan het OCMW: waterput gevonden

Archeologisch onderzoek aan het OCMW: waterput gevonden
21 09 2017 - Het archeologisch onderzoek op de OCMW site is afgerond. Er werd uiteindelijk een goed bewaarde waterput ontdekt die aantoont dat er vroeger op onze campus een Middeleeuws dorpje lag. De sporen dateren van de vroege Middeleeuwen en zijn meer dan 1.100 jaar oud! We kijken nog na of we deze eiken boomstam die als waterput dienstig was kunnen verwerken in onze nieuwbouw of ergens een plaats kunnen geven.


Open Vld Merelbeke voor veiliger fietsverkeer

Open Vld Merelbeke voor veiliger fietsverkeer
20 09 2017 - In het kader van de Week van de Mobiliteit organiseerde Opend Vld een fietsactie #goedopweg. We deelden op drie plaatsen in Merelbeke fietslampjes uit, samen met een folder waarin we mensen aanspoorden om hun suggesties voor veiligere fietsaccomodaties door te geven. Op die manier willen we werk maken van een veilige en aangename fietsomgeving in Merelbeke! 


Egbert Lachaert op bezoek bij Solora
5 09 2017 - Dit bericht verscheen op 5 september in Het Nieuwsblad.  Solora, het grootste bedrijf in het land dat zonnepaneleninstallaties monitort, heeft zijn eigen kantoren in Merelbeke energieneutraal gemaakt. Om het voorbeeld te geven. “Andere bedrijven moeten hier zeker over nadenken”, zegt medezaakvoerder Jan Van Der Haegen.  Normaal gezien zou Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) de nieuwe kantoren van Solora bezoeken, maar wegens een gebroken hiel werd hij vervangen door zijn Merelbeekse partijgenoot en energiespecialist Egbert Lachaert. Die is bijzonder scherp voor Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Die heeft gezegd dat er beter wél nog kernreactoren openblijven na 2025, het jaar van de geplande kernuitstap. “Een totaal verkeerd signaal”, vindt Lachaert. “We moeten net vasthouden aan de kernuitstap om initiatieven zoals dat van Solora alle kansen te geven. De kernuitstap zal een geweldige uitdaging zijn, maar we gaan nu toch nog niet de handdoek in de ring gooien?”  Lees meer...

 


Opgravingen aan OCMW Merelbeke
21 08 2017 - Binnenkort start OCMW Merelbeke met de bouw van een nieuwe zorgcampus aan de Poelstraat. Uit een archeologisch vooronderzoek in 2015 bleek dat er middeleeuwse restanten in de grond zitten. Daarom beginnen er in september, voor de start van de eigenlijke bouwwerken, archeologische opgravingen. Lees meer...

 


Gemeente en OCMW richten Huis van het Kind op in Sociaal Huis
28 juni 2017 - OCMW- en gemeentebestuur zullen in het Sociaal Huis een Huis van het Kind inrichten. Verschillende actoren zullen bereikbaar zijn in het Sociaal Huis (dat zich op de achtervleugel van het Gemeentehuis bevindt), zoals Kind en Gezin, de scholen, de jeugddienst, etc. Je kan er in de toekomst terecht met opvoedingsproblemen, vragen rond jeugdbeleid, onthaalouders, etc.   Lees meer...

 


Een medicatieschema voor iedereen – succesvol Merelbeeks proefproject
1 juni 2017 - De juiste geneesmiddelen op het juiste tijdstip nemen: het lijkt eenvoudig, maar dat is het allerminst. Vaak zijn de verschillende zorgverstrekkers bijvoorbeeld niet op de hoogte van de juiste voorgeschreven hoeveelheden door de arts. Het is vaak moeilijk om een correcte en volledige lijst op te stellen van de geneesmiddelen die een patiënt neemt. Daardoor bestaat het gevaar van geneesmiddelgebonden problemen. Dit kan mogelijks grote risico’s veroorzaken. Dit wil men net verhelpen met de actie “Merelbeke – ik zit op schema”. Lees meer...

 


WZC Het Lindeken (OCMW Merelbeke) ontvangt gunstig inspectieverslag van Agentschap Zorg
18 mei 2017 - Enige tijd geleden dook onverwacht een inspectie op van het Agentschap Zorg van de Vlaamse Gemeenschap. Zij inspecteerden een hele dag lang de werking van het WZC Het Lindeken. Het inspectieverslag werd vanavond gepresenteerd op de OCMW-raad. Lees meer...

 


OCMW Merelbeke boekt overschot van 484.029 euro in 2016
18 mei 2017 - Vanavond werd op de OCMW-raad de jaarrekening 2016 gepresenteerd door de financieel beheerder. De afgelopen jaren verbeterde het financieel resultaat van het OCMW zienderogen. Lees meer...

 


Akkoord over financiering Sportpark Molenkouter
20 februari 2017 - Er is een akkoord bereikt over de financiering van de eerste fase van het sport- en recreatiedomein Molenkouter. Op deze site wil de gemeente in samenwerking met private partners en KFC Merelbeke en Stax Atletiekclub een nieuwe sportinfrastructuur bouwen op korte termijn. Bovendien moet het domein daarna uitgroeien tot een waardig sport- en recreatiedomein waar de individuele sporter, recreant of bezoeker terecht kan.  Lees meer...

 


6 december 2016 - De OCMW’s van Destelbergen, De Pinte, Nazareth, Laarne en Merelbeke en het provinciebestuur willen samen de “Zorgband Leie en Schelde” oprichten. Ze hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bedoeling is om alle activiteiten rond ouderenzorg van de betrokken besturen onder te brengen in een nieuwe, sterkere, organisatie. Het gaat onder meer om de woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en lokale dienstencentra.  Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   8     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.