›› Home ›› Merelbeke ›› Nieuws

Merelbeke opent tien Huizen van het Kind

21 november 2017

In Merelbeke openen er niet 1 maar 10 huizen van het kind! Vanaf volgende week zal je de huisjes op verschillende locaties in Merelbeke huisjes zien opduiken. Deze speelhuisjes geven aan kinderen de kans om te spelen en te tekenen. Daarnaast geven ze aan ouders of opvoeders informatie en advies die hen kan ondersteunen bij hun, soms zeer moeilijke, opdracht. 

Een huis voor alle opvoeders, kinderen en jongeren

Opvoeden is niet eenvoudig. Dat kan elke ouder bevestigen. Soms kunnen we wel eens een goed gesprek gebruiken, een beetje advies, tips en ideeën en erkenning van andere ouders. Huis van het Kind Merelbeke is er voor iedereen. Van aanstaande ouder tot grootouder, van kleuter tot puber tot professionele opvoeder.

Egbert Lachaert: ‘Het huidige concept van ons Huis van het Kind is gegroeid vanuit ons kinderarmoede-project. Daar kwamen de mensen van Kind en Gezin met het voorstel af om ook in Merelbeke een huis van het kind op te starten.  Ook binnen heb beleid leefde dit idee al even. We hebben onderzocht of een fysieke locatie tot de mogelijkheden behoorde, maar dat bleek niet haalbaar. Dat heeft ons niet weerhouden om vanaf nu structureel samen te werken. We zijn dan ook blij dat we vandaag niet één maar 10 huizen van het kind kunnen openen. En vanuit de interesse van de nieuwe partners ziet het er zelfs naar uit dat we nog enkele bijkomende huizen zullen moeten maken.’

Want opvoeden doe je niet alleen!

Ouders en opvoeders komen op verschillende momenten in het opgroeien van kinderen kom in contact met verschillende organisaties die hen proberen te ondersteunen in hun vaak moeilijke opdracht. Dit gaat van Kind & Gezin tot de bibliotheek of de basisschool maar ook meer gespecialiseerde hulpverlening. Huis van het Kind Merelbeke bundelt de krachten en de expertise om nog beter ondersteuning te kunnen bieden en in te spelen op wat opvoeders of kinderen en jongeren nodig hebben op dit moment in de samenleving.

Informatie en advies

De huisjes zijn eigenlijk een soort van informatiezuil, waarop regelmatig nieuwe informatie en brochures of aankondigingen van activiteiten over opvoeden en opgroeien zullen terecht komen. Maar daarnaast zijn ze dus ook een speelplek voor de kinderen zelf. De huisjes komen terecht bij de partners van Huis van het Kind, die allemaal een cruciale rol spelen in het opgroeien en opvoeden. Deze partners zijn ook zelf een aanspreekpunt voor ouders en opvoeders.

Naast de fysieke informatiehuisjes is op de gemeentelijk website een specifieke pagina waar actuele informatie kan terugvinden (www.merelbeke.be/huisvanhetkind) en ook op facebook wordt in de groep Huis van het Kind Merelbeke actief informatie verspreidt wordt.

Wie daar nog geen antwoord kan vinden op zijn of haar vraag, kan vanaf nu ook elke woensdagmiddag terecht in het Sociaal Huis bij het loket opvoedingsondersteuning. Daar krijg je advies en wordt je gericht doorverwezen naar de juiste organisatie, de weg vinden in alle soorten hulpverlening of organisaties niet altijd even eenvoudig is.  Dankzij een aanspreekpunt willen we hieraan tegemoet komen.

Kleur geven aan de toekomst

De huisjes zijn op dit moment nog grotendeels blanco, net zoals de invulling van de acties van het Huis van het Kind . Het is de bedoeling de komende jaren het huis van het kind kleur te geven en in te vullen. Ook symbolisch kunnen de huisjes ingekleurd worden samen met de kinderen. De partners engageren zich ertoe om samen de brug te maken tussen hun aanbod en de vragen van ouders. Samen wordt er nagedacht om het bestaande aanbod nog meer toegankelijk te maken en drempels te verlagen. Zodat elk kind, elke ouder of opvoeder zich gesteund kan voelen in de uitdagingen die opgroeien en opvoeden met zich meebrengt. Dit gaat concreet over het verzamelen van informatie, inzetten op sensibilisatie, organiseren van workshops en evenementen over de drie pijlers van Huis van het Kind: ontmoeting, gezondheid en opvoedingsondersteuning.

Om het huis van het kind vorm te geven, zijn we op de buitenspeeldag ook al eens gaan luisteren bij ouders wat ze precies aan extra ondersteuning kunnen gebruiken. Ook in de toekomst willen zo veel mogelijk de ouders betrekken bij het verdere invullen van Huis van het Kind. Alle suggesties zijn dus zeker welkom!

Op de hoogte blijven?

www.merelbeke.be/huisvanhetkind of de facebookgroep Huis van het Kind Merelbeke

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.