›› Home ›› Merelbeke ›› Nieuws

Merelbeke

24 april 2012 - Op zaterdag 21 april jl. werd een stemming georganiseerd in café De Rode Haan te Merelbeke over de Ontwerp Kieslijst die op 5 april jl. door het bestuur was aangenomen. De lijst werd goedgekeurd met ruime meerderheid. Egbert Lachaert ontving ook de goedkeuring om - indien hij dat de komende legislatuur zou wensen - een lokaal uitvoerend of niet-uitvoerend mandaat te cumuleren met een eventueel parlementair mandaat. Hiervoor was een 2/3 meerderheid nodig die ruim behaald werd met 64 ja stemmen op 84 geldige stemmen. Lees meer...

 


24 maart 2012 - Tijdens het jaarlijks banket van het kanton Merelbeke (met afdelingen Melle, Merelbeke, Oosterzele en Gavere) kwam dit jaar Guy Van Hengel, Brussels minister, naar Salons Caipirinha om ons tijdens een toespraak te onderhouden over de toekomst van Open Vld. Lees meer...

 


15 maart 2012 - Jarenlang was het moeizaam werken voor carnavalisten in de Hallen Stevens te Ledeberg. Nu heeft het gemeentebestuur een nieuw onderdak gevonden voor de carnavalverenigingen. Het College van Burgemeester en Schepen keurde recent een optie op de huur goed van een loods aan de Vijverwegel te Melle die een oplossing biedt. Lees meer...

 


1 april 2011 - Open Vld Merelbeke richt acht werkgroepen op die het verkiezingsprogramma van volgend jaar voorbereiden. Lijsttrekker Egbert Lachaert kondigde het opzet aan in het bestuur van Open Vld Merelbeke eind 2010 en de werkgroepen hebben één jaar tijd om te zoeken naar creatieve en nieuwe ideëen om het leven, werken en wonen in Merelbeke nog aangenamer te maken. Dit alles binnen een strikte budgettaire context. Lees meer...

 


29 09 2009 - De afgelopen twee weken stonden twee artikels in het lokale dagblad De Beiaard die betrekking hadden op het Sociaal Huis in Merelbeke. Vooral het eerste artikel, waarbij gesproken wordt van een tweede Sociaal Huis in Merelbeke Flora, snapte ik niet goed. Vandaar een verduidelijking van mijzelf in de Beiaard van deze week (1 februari 2009) aan Alex De Neve, correspondent voor de Beiaard. Lees meer...

 


0000-00-00 - De economische crisis slaat hard toe voor vele gezinnen en het huishoudbudget staat dan ook bij iedereen onder druk. Een eigen woonst is daarbij voor vele jonge gezinnen bijna onbetaalbaar geworden. Jong VLD stelt vast dat de gemeente Merelbeke het jonge gezinnen die een eigen huis willen bouwen nog moeilijker maakt dan het al is. Merelbeke int voor de behandeling van een bouwvergunning de betaling van een 'taks' die varieert tussen de 0,25 euro en 1 euro per te bouwen kubieke meter. Lees meer...

 


0000-00-00 - Open Vld & Cd&V leggen een wetsvoorstel op tafel waarin zij maatregelen nemen ter bescherming van kinderen die dienen in te staan voor de rusthuisfactuur van hun ouders. Tot hiertoe dienen kinderen in vele steden en gemeenten nog in te staan voor het onderhoud van bejaarde ouders die in een rustoord verblijven. VVSG trekt aan de alarmbel en meent dat de gemeenschap zal moeten instaan voor de kosten van een verblijf in een rustoord en verder wijst VVSG er op dat de kosten van het verblijf in het rustoord de kern van het probleem vormen. Dit pleidooi is feitelijk niet correct, minstens ongenuanceerd. Lees meer...

 


0000-00-00 - Op zaterdag 19 september a.s. opent het OCMW Merelbeke het sociaal restaurant op de hoek van de Kloosterstraat en de Poelstraat. Het voormalige clubhuis dat er gevestigd werd, werd recent uitgebreid zodat het mogelijk werd gasten te ontvangen voor het middageten. Lees meer...

 


0000-00-00 - Merelbeke - In de gemeenteraad van dinsdag 15 december legde de nieuwe schepen van Openbare Werken, Luc Van Huffel (Open VLD), de eed af in opvolging van Freddy De Keukelaere (Open VLD) die vanaf 1 januari a.s. de taak van voorzitter van de gemeenteraad overneemt. Jong VLD Merelbeke wil van de gelegenheid gebruik maken om Freddy De Keukelaere te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Lees meer...

 


0000-00-00 - Jong VLD Merelbeke vindt de quota's die men binnen de politiezone Rhode & Schelde wil invoeren, waarbij iedere politieman minstens 2 processen-verbaal per maand moet uitschrijven niet zinvol. Het is van belang dat de politie bepaalt wat haar prioriteiten zijn en dat zij haar energie steekt in die prioritaire problemen (bv. inbraken, gewelddaden, diefstallen, etc.). Politiemannen verplichten om een aantal processen-verbaal voor eender welke overtreding op te stellen, leidt er enkel toe dat politiemensen een paar kleinere vergrijpen zullen verbaliseren die mogelijks niet eens zo prioritair of maatschappelijk storend zijn. Dit zal enkel leiden tot pest-pv's in plaats van tot goed politiewerk. Lees meer...

 


<<  1   5   8   9   10   11     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.