›› Home ›› Merelbeke ›› Nieuws

Merelbeke

29 09 2009 - De afgelopen twee weken stonden twee artikels in het lokale dagblad De Beiaard die betrekking hadden op het Sociaal Huis in Merelbeke. Vooral het eerste artikel, waarbij gesproken wordt van een tweede Sociaal Huis in Merelbeke Flora, snapte ik niet goed. Vandaar een verduidelijking van mijzelf in de Beiaard van deze week (1 februari 2009) aan Alex De Neve, correspondent voor de Beiaard. Lees meer...


0000-00-00 - Nu de nieuwjaarsrecepties op volle toeren draaien, kijken we allemaal hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. We wensen elkaar een ‘goed jaar’. Ik wil jullie een ‘beter jaar’ toewensen. Want 2019 was niet goed - niet voor ons als liberalen, niet voor de politiek in zijn geheel. Als 2020 niet beter wordt, mogen we het licht uitdoen, als liberalen en als politiek.   Lees meer...


0000-00-00 - De economische crisis slaat hard toe voor vele gezinnen en het huishoudbudget staat dan ook bij iedereen onder druk. Een eigen woonst is daarbij voor vele jonge gezinnen bijna onbetaalbaar geworden. Jong VLD stelt vast dat de gemeente Merelbeke het jonge gezinnen die een eigen huis willen bouwen nog moeilijker maakt dan het al is. Merelbeke int voor de behandeling van een bouwvergunning de betaling van een 'taks' die varieert tussen de 0,25 euro en 1 euro per te bouwen kubieke meter. Lees meer...


0000-00-00 - Open Vld & Cd&V leggen een wetsvoorstel op tafel waarin zij maatregelen nemen ter bescherming van kinderen die dienen in te staan voor de rusthuisfactuur van hun ouders. Tot hiertoe dienen kinderen in vele steden en gemeenten nog in te staan voor het onderhoud van bejaarde ouders die in een rustoord verblijven. VVSG trekt aan de alarmbel en meent dat de gemeenschap zal moeten instaan voor de kosten van een verblijf in een rustoord en verder wijst VVSG er op dat de kosten van het verblijf in het rustoord de kern van het probleem vormen. Dit pleidooi is feitelijk niet correct, minstens ongenuanceerd. Lees meer...


0000-00-00 - Op zaterdag 19 september a.s. opent het OCMW Merelbeke het sociaal restaurant op de hoek van de Kloosterstraat en de Poelstraat. Het voormalige clubhuis dat er gevestigd werd, werd recent uitgebreid zodat het mogelijk werd gasten te ontvangen voor het middageten. Lees meer...


0000-00-00 - Merelbeke - In de gemeenteraad van dinsdag 15 december legde de nieuwe schepen van Openbare Werken, Luc Van Huffel (Open VLD), de eed af in opvolging van Freddy De Keukelaere (Open VLD) die vanaf 1 januari a.s. de taak van voorzitter van de gemeenteraad overneemt. Jong VLD Merelbeke wil van de gelegenheid gebruik maken om Freddy De Keukelaere te bedanken voor zijn jarenlange inzet. Lees meer...


0000-00-00 - Jong VLD Merelbeke vindt de quota's die men binnen de politiezone Rhode & Schelde wil invoeren, waarbij iedere politieman minstens 2 processen-verbaal per maand moet uitschrijven niet zinvol. Het is van belang dat de politie bepaalt wat haar prioriteiten zijn en dat zij haar energie steekt in die prioritaire problemen (bv. inbraken, gewelddaden, diefstallen, etc.). Politiemannen verplichten om een aantal processen-verbaal voor eender welke overtreding op te stellen, leidt er enkel toe dat politiemensen een paar kleinere vergrijpen zullen verbaliseren die mogelijks niet eens zo prioritair of maatschappelijk storend zijn. Dit zal enkel leiden tot pest-pv's in plaats van tot goed politiewerk. Lees meer...


0000-00-00 - Medio februari 2010 kregen alle leden van Open VLD Merelbeke een brief in de bus waarin gemeld werd dat de plaats van lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vacant was en kandidaturen welkom waren tot 15 maart '10. Net voor de deadline werd één kandidatuur ingediend, met name die van Egbert Lachaert (32 jaar, advocaat, OCMW-raadslid). Hij wil met zijn kandidatuur verder surfen op de positieve golf, die ontstaan is sinds de Vlaamse verkiezingen in 2009: "In die periode was de steun van mijn eigen afdeling heel belangrijk en dit heeft ook tot een heel mooi resultaat geleid. Ik wil nu verder in onze afdeling mee nieuwe groepen helpen aanspreken die in het verleden niet per se op Open Vld stemden maar die onze boodschap wel genegen zijn. Een nieuw gezicht en een nieuwe dynamiek helpen daarbij." Lees meer...


Egbert Lachaert 4e op Kamerlijst Oost-Vlaanderen

0000-00-00 - Vrij onverwacht worden in België dan toch opnieuw verkiezingen georganiseerd. De lijstvorming moest erg snel plaatsvinden en er werd me gevraagd de strijdplaats 4 in te nemen op de Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen. De campagne zal kort en krachtig zijn, maar we gaan ervoor.


<<  1   5   9   10   11     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.