• Egbert Lachaert

    Federaal volksvertegenwoordiger

    OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken,
    Juridische Zaken en ICT in Merelbeke

›› Home ›› Nieuws

Liberale hervormingen versterken sociale zekerheid

5 09 2017

Dit stuk verscheen op 5 september in De Tijd. 

De vakbonden trekken hevig van leer tegen het Zomerakkoord van de federale regering. De financiering van de sociale zekerheid zou worden ondergraven door de uitbreiding van de flexi-jobs, de winstdeelname voor werknemers en het onbelast bijverdienen. Het omgekeerde is waar. 

De regering van premier Charles Michel (MR) zet volop in op het verlagen van de belastingen voor wie werkt en wie werk geeft. Naast lineaire lastenverlagingen, zoals voorzien in de taxshift, legde Open VLD ook steevast doelgerichte hervormingen op tafel om 'wit' werken en belonen mogelijk te maken. Denk aan de flexi-jobs, de fiscaalvriendelijke winstdeelname of het 500 euro onbelast bijverdienen als vrijwilliger.

De verenigde linkse oppositie en vakbewegingen verketteren deze hervormingen. Ze vrezen dat ze de financiering van de sociale zekerheid in het gedrang brengen en menen dat de 'hamburgerjobs' vaste en goedbetaalde jobs verdringen. Vooraleer hun beschuldigingen te uiten, hadden de bonden beter eerst de cijfers bestudeerd.

De flexi-jobs zijn een groot succes. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden maar liefst 25.000 Belgen de stap naar de flexi-job gezet. Met deze maatregel geeft de regering niet alleen zuurstof aan de horeca maar zijn we er ook in geslaagd de officiële loonmassa met zo'n 152 miljoen euro te verhogen. Dat zorgt voor zo'n 38 miljoen euro aan bijkomende sociale bijdragen en meerinkomsten voor onze sociale zekerheid. En dit terwijl de flexi-jobbers sociaal beschermd zijn.

Ook de kritiek dat flexi-jobs 'volwaardige' jobs verdringen wordt door de cijfers tegengesproken. Het aantal vaste jobs in de horeca neemt toe. Flexi-jobs zijn dan ook niet te vergelijken met de Duitse mini-jobs. Flexi-jobs kunnen enkel uitgeoefend worden door mensen die minstens 4/5 werken en maken slechts 2,1 procent van de loonmassa van de sector uit. De arbeidsmarkt is geen zerosumgame, het aantal jobs is niet beperkt. De flexi-jobs zorgen ervoor dat de taart groter wordt. Daarom breiden we het systeem van de flexi-jobs uit naar gepensioneerden en detailhandelszaken die extra zuurstof goed kunnen gebruiken.

Ook de collectieve winstpremie zal zowel werknemers als onze sociale zekerheid versterken. Via deze winstdeelname kunnen werknemers boven op de normale verloning fiscaalvriendelijk een extraatje voor hun harde werk verdienen. Vandaag wordt bedrijfswinst enkel aan de vennootschapsbelasting onderworpen. Wil een bedrijf zijn werknemers morgen laten delen in de winst, dan zal het daar ook sociale bijdragen op moeten betalen.

Kanttekening: door de verlaging van de vennootschapsbelasting zullen bedrijven over meer winst beschikken om te delen met hun werknemers. Met onze maatregel maken we dus ook een grotere brok bedrijfswinsten beschikbaar om de sociale zekerheid te spijzen.

Wie minstens een 4/5e hoofdactiviteit heeft, zal binnenkort tot 500 euro per maand extra netto kunnen bijverdienen. Bijvoorbeeld in de non-profit, als eenvoudige bijklusser van burger tot burger, zonder evenwel concurrentievervalsing toe te laten. Vergeet niet dat deze mensen reeds sociale bijdragen hebben betaald op hun arbeidsinkomsten. Wie kan er iets op tegen hebben dat mensen die zich inzetten als sportcoach, die mindervaliden ondersteunen of op een andere manier ons sociaal weefsel versterken onder strikte voorwaarden een extraatje op zak steken?

Het is niet door de parafiscale druk op werk zo hoog mogelijk te leggen dat we onze staatskas het meest efficiënt spijzen. Integendeel, zo vernietigen we jobs en lopen we sociale bijdragen mis. We moeten daarentegen zo veel mogelijk mensen aan de slag helpen. Zo creëren we meer sterke schouders die de solidariteit met zwakkeren kunnen dragen. Die jobstrategie van de regering kan alleen slagen door lagere lasten te combineren met een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Die laatste moet nu eenmaal mee evolueren met de nieuwe economie en de moderne manier van werken.

Deze regeerperiode zullen de ontvangsten van de sociale zekerheid met meer dan 11 miljard euro toenemen. De 242.000 gecreëerde jobs zijn daar niet vreemd aan.

Open VLD heeft dus geen perfide strategie om de sociale zekerheid op droog zaad te zetten, zoals sommigen durven te beweren. Dankzij onze maatregelen kunnen we de werkende Belgen belonen voor hun inspanningen, de leeflonen en de minimumpensioenen optrekken, de factuur voor de patiënt laten dalen, een bezoek aan de psycholoog terugbetalen en ondernemers ruimte geven om te groeien, te investeren en jobs te creëren. Dát is de manier waarop je onze dierbare sociale zekerheid veiligstelt.

VINCENT VAN QUICKENBORNE EN EGBERT LACHAERT - KAMERLEDEN OPEN VLD 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.