• Egbert Lachaert

    Federaal volksvertegenwoordiger

    OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken,
    Juridische Zaken en ICT in Merelbeke

›› Home ›› Nieuws

Lachaert dringt aan op oplossing voor gepensioneerde Nederbelgen

6 februari 2018

Federaal Kamerlid Egbert Lachaert stelde een Mondelinge Vraag aan Minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de problematiek van de dubbele belasting op aanvullend pensioen. Minister Van Overtveldt bevestigde het probleem en meldde voorst dat hij deze week een brief gestuurd heeft naar zijn Nederlandse ambtsgenoten om het probleem te proberen oplossen. Hij stelt dat de interpretatie van de Nederlandse fiscus foutief is en dat ze ten onrechte het pensioen belasten voor dat gedeelte. Hij hoopt het spoedig te kunnen uitklaren. 

 

“Ik ben alvast tevreden dat de Minister bij zijn Nederlandse collega’s zal aandringen op een oplossing voor deze problematiek”, stelt Egbert Lachaert (Open Vld).

Het is zo dat België en Nederland zijn verwikkeld in een (door beide landen onnodig complex gemaakt) geschil over de heffingsbevoegdheid op inkomsten uit Nederlandse pensioenbetalingen. Belgen die in het verleden in Nederland gewerkt hebben (maar ook Nederlanders die permanent in België wonen) genieten vanaf de pensioenleeftijd in de meeste gevallen van een aanvullend pensioen (bedrijfspensioen) dat periodiek (per maand) wordt uitgekeerd. Die uitkering gebeurt op die manier omdat de Nederlandse pensioenwet verbiedt om pensioenkapitaal ineens op te nemen. In de Nederlandse omstandigheden is het aanvullend pensioen altijd de allergrootste pensioencomponent, want het zogenaamde wettelijk pensioen (AOW) gaat om een zeer beperkt bedrag per maand.

Tot dusver genoten deze Belgische gepensioneerden vrijstelling van belastingbetaling in Nederland, in overeenstemming met de bepalingen uit het Belgisch-Nederlands Dubbel Belasting Verdrag (DBV). Eind december 2017 kregen echter al deze pensioengerechtigden (die meer dan 25.000 euro aanvullend pensioen op jaarbasis ontvangen) een standaardbrief in de bus van de Nederlandse fiscus, die schreef dat de vrijstelling niet meer geldt vanaf 1 januari 2018. Het gaat om meer dan 4.000 gepensioneerden die hiermee in een precaire en zeer onzekere situatie belanden. Voor de meeste gaat het immers om hun belangrijkste pensioencomponent, en voor sommigen zelfs om bijna 100% van hun oudedagsvoorziening. “Indien dit lang zou aanslepen, zullen we deze mensen moeten ondersteunen. Als we moeten wachten op een nieuw dubbelbelastingverdrag zou dit immers jaren duren. Ik heb aangedrongen dat de administratie deze mensen zou ondersteunen in hoe ze moeten omgaan met deze situatie”, stelt Lachaert. Hij zal de evoluties in dit dossier ook verder opvolgen, en indien nodig de Minister verder ondervragen over de materie. 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.