›› Home ›› Nieuws

Vlaams regeerakkoord levert Merelbeke maar liefst 1.971.246,57 euro extra investeringsruimte op

3 oktober 2019

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. 

Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Merelbeke levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.308.388 aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 662.858,57 samen goed voor 1.971.246,57 extra investeringsruimte,” aldus Egbert Lachaert.

Tim De Keukelaere: “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte geeft. Zo kunnen we met een pak meer slagkracht ons huidig beleid rond leefmilieu en open ruimte verder zetten”

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.