• Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

  • Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

    Verkozen tot beste parlementair van het land

›› Home ›› Nieuws

Merelbeke verlaagt belastingen van 8 naar 7,7 procent en schaft gemeentebelasting af

21 november 2019

Het gemeentebestuur van Merelbeke stelde woensdagavond in een goed gevulde raadszaal haar nieuwe meerjarenplan 2020-2025 voor aan haar inwoners. En die kregen goed nieuws want de gezinsbelasting wordt afgeschaft en de personenbelasting daalt van 8 naar 7,7 procent. 

Het meerjarenplan werd aan de hand van vier thema’s visueel voorgesteld met vier infografieken. “Die thema’s zijn telkens gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen waarvoor de gemeente zich heeft geëngageerd.” Dat plan kwam in stand na inspraak en in samenwerking met de administratie, adviesraden, verenigingen en bewoners platformen en stoelt op vier peilers: mensen, welvaart, duurzaamheid en omgeving en mobiliteit.

Welvaart

Merelbeke is een welvarende gemeente en wil die welvaart hoog houden. Maar heeft ook financiële ruimte om de belastingen te verlagen. Dat was trouwens één van de verkiezingsthema’s waarmee Open Vld scoorde. Tegen 2025 wil het gemeentebestuur van CD&V, Open Vld en Sp.a haar schuldgraad afbouwen van 113 naar 100 procent. De forfaitaire gezinsbelasting wordt afgeschaft en de aanvullende gezinsbelasting daalt van 8 naar 7,7 procent in 2023. “Dat is meer dan wat we vorig jaar beloofd hadden”, zegt een tevreden schepen Egbert Lachaert (Open Vld). De gemeente werkt ook aan een strategisch commercieel plan om de lokale economie te versterken. Daarnaast blijft het Sociaal Huis zich ook inzetten om de meest kwetsbare doelgroepen te ondersteunen.

De aanvullende gezinsbelasting daalt van 8 naar 7,7 procent in 2023. Dat is meer dan wat we vorig jaar beloofd hadden - Schepen Egbert Lachaert (Open Vld)

Mensen

In een welvarende gemeente moet het ook aangenaam leven zijn. De komende jaren ligt de focus heel sterk op de uitbouw van de sportinfrastructuur. Het sportpark Koestraat wordt een multifunctionele site en er is de aanleg van het sport- en recreatiepark Molenkouter en de renovatie van het zwembad Ter Wallen. “Ook de kerken en ontmoetingscentra worden onder handen genomen. De beschikbare ruimtes in de Sint-Martinuskerk en de Florakerk worden optimaal benut en omgevormd tot ontmoetingsruimtes. Er is ook geld voorzien voor de aanleg van de publieke ruimte aan de tramstelplaats, de heraanleg van de centrumwijk, maar ook de herwaardering van de dorpskern en de renovatie van het ontmoetingscentrum in Bottelare. Het openbaar domein rond de Bosstraat, de Meierij, de Torrekensstraat en Biest krijgt een opfrisbeurt.

Duurzaamheid

De komende jaren wordt in de gemeente het openbaar verlichtingsnet vervangen door LED verlichting en moet de zuiveringsgraad van het afvalwater opgetrokken worden naar 90 procent. Ook de eigen gebouwen moeten duurzamer gemaakt worden en

Omgeving en mobiliteit

Schoolomgevingen worden veiliger gemaakt en voor wandelaars en fietsers wordt het fietsnetwerk herbekeken en is er de verdere bosuitbreiding in Rodeland. Hiervoor wordt ook een ruimtelijk beleidsplan opgemaakt.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.