• Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

  • Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

    Verkozen tot beste parlementair van het land

›› Home ›› Nieuws

Mag het nieuwe jaar iets beters brengen?

13 januari 2020

Nu de nieuwjaarsrecepties op volle toeren draaien, kijken we allemaal hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. We wensen elkaar een ‘goed jaar’. Ik wil jullie een ‘beter jaar’ toewensen. Want 2019 was niet goed - niet voor ons als liberalen, niet voor de politiek in zijn geheel. Als 2020 niet beter wordt, mogen we het licht uitdoen, als liberalen en als politiek.

Onze Grondwet voorziet vandaag geen enkele uitweg om bij een moeilijke politieke puzzel tot een oplossing te komen. In andere landen heb je die wel: twee stemrondes, een afspiegeling maken uit de regio’s, een federale kieskring, een meerderheidsstelsel, een zetelbonus voor de grootste partijen om versnippering tegen te gaan. Bij ons niets van dat alles, geen scheidsrechter die finaal zegt hoe het verder moet. Dat is niet de schuld van de kiezer, maar van ons kiessysteem.

In die moeilijke situatie, proberen sommigen vandaag orde te scheppen door hokjesdenken. Iedereen is intussen opgedeeld in een paarsgeel of paarsgroen hokje, zit in een Vivaldi-lade of regenboogschuif. Veel helpt dat niet. Bovendien is het nogal relatief. Er zijn tal van varianten mogelijk en het is niet zo dat liberalen die inhoudelijke kritiek hadden op de nota-Magnette denken dat paarsgeel het Walhalla is. 

Heel wat partijen twijfelen. Voor vele partijen is de twijfel zelfs existentieel. Maar wie twijfelt en angstig is, zal nooit winnen. Zeker onze partij heeft geen twijfel nodig, maar een springplank om te herleven. 

Winnen doen we alleen met een duidelijk verhaal waar we ook naar handelen. Niet alleen zeggen, maar ook doen. Dat laatste is geen detail. Het is de essentie. Op een moment dat burgers het vertrouwen verliezen, kan onze aanpak niet zijn om onze eigen boodschap en ideologie aan te passen omdat ze niet voldoende rendeert op korte termijn. Gaan waarvoor we staan. Dat is waar kiezers op moeten kunnen vertrouwen. Als liberalen hebben we daarbij één ongelofelijke troef: onze liberale overtuiging.

Ik stapte in de politiek vanuit het rotsvast geloof dat wij als liberalen het verschil maken voor álle mensen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Respect voor de persoonlijke vrijheid van iedere mens is voor ons als liberalen de hoeksteen van onze samenleving. Dat maakt ons leven beter.

Ik geloof in een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je geloof, gender of geaardheid is. Maar dat kan alleen maar als we respect hebben voor andere overtuigingen. In onze vrije samenleving is er dan ook geen enkele plaats voor religieus geïnspireerde extremisten die onze vrijheid en onze veiligheid bedreigen. 

Ik geloof in een vrije markt als de beste motor van welvaart en vooruitgang. Mensen moeten die vooruitgang opnieuw kunnen voelen. Wie in ons land zélf de handen uit de mouwen wil steken, wordt nog altijd te veel afgeremd in plaats van aangemoedigd.

Ik geloof in een sterke sociale zekerheid die niemand achterlaat. Geen vrijheid zonder solidariteit met wie tegenslag heeft. Maar die solidariteit wordt op de proef gesteld wanneer te weinig mensen bijdragen. 

Ik geloof ook dat we met liberale recepten de uitdagingen op het vlak van milieu en klimaat kunnen aanpakken. Niet door met het vingertje te zwaaien, mensen een schuldgevoel aan te praten en alles te verbieden. Wel door innovatie, hét antwoord op de klimaatuitdaging.

Tot slot ben ik een liberaal-democraat. Ik geloof in de burgerdemocratie. Burgers moeten met hun stem richting geven, maar zoals het nu loopt krijgen ze geen waar voor hun geld. Heel wat mensen voelen zich in de steek gelaten en zijn boos door het oeverloze rondjesdraaien in de Wetstraat. Terecht. Wij moeten opnieuw de partij van de burger worden. Met een partijleiding die luistert, vernieuwt en inspireert. Met een project dat mensen verbindt en ambitie heeft.

Eigenlijk is het voor ons als liberalen vrij eenvoudig. Onze recepten zijn bekend. Ze hoeven niet ‘rechtser’ of ‘progressiever’. We moeten onze liberale overtuiging gewoon consequent en geloofwaardig uitdragen en in de praktijk brengen. Iedereen begrijpt dat je in het leven soms compromissen moet sluiten, maar tussen dat en van water naar wijn is toch nog wat anders. Verkoop je ziel niet aan een project dat niet het jouwe is. Werk wél mee aan oplossingen waarin je je zelf terugvindt en anderen je ruimte gunnen. 

Zeggen én doen. Geloofwaardig én consequent. En bovenal: radicaal liberaal. Veel moeilijker is het niet om het geloof in onszelf te herstellen. Plus est en nous.

Mijn beste wensen voor een warm en gelukkig 2020!

Egbert Lachaert

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.