• Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

  • Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

    Verkozen tot beste parlementair van het land

›› Home ›› Nieuws

Nieuws

30 08 2012 - Op een bijzondere OCMW raad van 29 augustus jl., bijeengeroepen op dringend verzoek van de fracties Cd&V en Open Vld, nam de OCMW-raad standpunt in over de nieuwe rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. Het personeel bleef tot hiertoe verstoken van een nieuwe rechtspositieregeling door aanslepende discussies tussen de onderhandelende delegaties van het OCMW en Gemeente. Over twee maanden is het ontwerp hopelijk definitief goedgekeurd door alle overleg- en bestuursorganen.   Lees meer...


28 08 2012 - Vanaf woensdag 29 augustus jl. kunnen de lijsttrekkers van de partijen over heel Vlaanderen hun antwoorden publiceren op de voorstellen op De Vragende Partij (www.deredactie.be). Er wordt de komende week geantwoord op het voorstel om een sportpark in Melsen in te richten en een Finse looppiste langs de Schelde. Lees meer...


8 08 2012 - Er ontstond de afgelopen dagen algemene collectieve verontwaardiging over het feit dat een sociaal plan bij kunstgrasproducent Desso werd afgekeurd door het personeel waarbij de activiteiten van de onderneming worden overgedragen aan Domo en waarbij de personeelsleden in dienst treden bij overnemer Domo, zij het aan een lager loon.   Lees meer...


8 08 2012 - Er ontstond de afgelopen dagen algemene collectieve verontwaardiging over het feit dat een sociaal plan bij kunstgrasproducent Desso werd afgekeurd door het personeel waarbij de activiteiten van de onderneming worden overgedragen aan Domo en waarbij de personeelsleden in dienst treden bij overnemer Domo, zij het aan een lager loon.   Lees meer...


18 mei 2012 - De Gemeente Merelbeke lanceerde onlangs in het gemeentehuis een promotiefilmpje, waarin twee home grown atleten de gemeente voorstellen van de Flora wijk tot Melsen en Munte. Het filmpje mag best als geslaagd genoemd worden en is interessant voor wie de gemeente beter wil leren kennen.  Lees meer...


25 april 2012 - Op 25 april jl. overleed in Gent prof. em. dr. Juul Hannes. Geboren in Geel op 15 maart 1938 studeerde Juul Hannes geschiedenis aan de Gentse rijksuniversiteit. In 1969 promoveerde hij er tot doctor in de geschiedenis onder leiding van prof. dr. Jan Dhondt met een innoverend onderzoek naar de kwantitatief kritische methode in de sociale geschiedschrijving. Hiermee was de toon gezet voor de essentie van zijn gehele latere oeuvre: de methodologie voor scher-kritische analyses van de 19e-eeuwse samenleving, vertrekkend vanuit cijfers en statistieken maar steeds gebed in de sociale realiteiten. Lees meer...


24 april 2012 - Op zaterdag 21 april jl. werd een stemming georganiseerd in café De Rode Haan te Merelbeke over de Ontwerp Kieslijst die op 5 april jl. door het bestuur was aangenomen. De lijst werd goedgekeurd met ruime meerderheid. Egbert Lachaert ontving ook de goedkeuring om - indien hij dat de komende legislatuur zou wensen - een lokaal uitvoerend of niet-uitvoerend mandaat te cumuleren met een eventueel parlementair mandaat. Hiervoor was een 2/3 meerderheid nodig die ruim behaald werd met 64 ja stemmen op 84 geldige stemmen. Lees meer...


24 maart 2012 - Tijdens het jaarlijks banket van het kanton Merelbeke (met afdelingen Melle, Merelbeke, Oosterzele en Gavere) kwam dit jaar Guy Van Hengel, Brussels minister, naar Salons Caipirinha om ons tijdens een toespraak te onderhouden over de toekomst van Open Vld. Lees meer...


19 maart 2012 - De inzet van de federale en Vlaamse verkiezingen in 2014 is nu al duidelijk. Het gaat zonder veel omwegen om een referendum over het voortbestaan van ons land.   Lees meer...


15 maart 2012 - Jarenlang was het moeizaam werken voor carnavalisten in de Hallen Stevens te Ledeberg. Nu heeft het gemeentebestuur een nieuw onderdak gevonden voor de carnavalverenigingen. Het College van Burgemeester en Schepen keurde recent een optie op de huur goed van een loods aan de Vijverwegel te Melle die een oplossing biedt. Lees meer...


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   29     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.