• Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

  • Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

    Verkozen tot beste parlementair van het land

›› Home ›› Nieuws

Nieuws

6 januari 2012 - De zogenaamde Salduz-wet gaf deze week nogal wat aanleiding tot commotie. Voor een goed begrip moet misschien toch eens de context geschetst worden waarbinnen deze wet tot stand kwam. In heel wat interviews en teksten doet men dat niet en lijkt het alsof het hier om ad hoc wetgeving gaat die zo maar uit de lucht kwam vallen. Zo kopt het Nieuwsblad ‘Salduz-wet leidt tot straffeloosheid’, terwijl het stuk eigenlijk gaat over een omzendbrief van het Brussels parket als antwoord op de Salduz-wet. Enige duiding is dan ook op zijn plaats.   Lees meer...


19 april 2011 - N-VA en de haar gezinde opiniemakers beklagen zich er dezer dagen nogal over dat er geen Vlaams front tot stand komt in de communautaire onderhandelingen. Men wijst in dat verband met beschuldigende vinger naar de traditionele partijen en Groen ! Wouter van Besien reageerde alvast met de – terechte – stelling dat er nooit een Vlaams front geweest is. Lees meer...


1 april 2011 - Open Vld Merelbeke richt acht werkgroepen op die het verkiezingsprogramma van volgend jaar voorbereiden. Lijsttrekker Egbert Lachaert kondigde het opzet aan in het bestuur van Open Vld Merelbeke eind 2010 en de werkgroepen hebben één jaar tijd om te zoeken naar creatieve en nieuwe ideëen om het leven, werken en wonen in Merelbeke nog aangenamer te maken. Dit alles binnen een strikte budgettaire context. Lees meer...


25 januari 2011 - Dat men geen regering zal vormen met de zeven partijen die nu onderhandelen over een staatshervoming is al lang duidelijk. Bart De Wever heeft het zelfs met zoveel woorden gezegd in een interview met Der Spiegel. De N-VA stapt niet in een federale regering, want dan zal ze volgende verkiezingen verliezen, zijn de letterlijke woorden van de populairste politicus van Vlaanderen. De sfeer tussen de partijen is trouwens al lang onder het vriespunt gezakt. Bij de meeste partijen halen partijpolitieke berekeningen al lang de overhand op het zoeken naar een degelijke oplossing. Lees meer...


22 november 2010 - De schokkende beelden van de pesterijen bij MACtac gaan de wereld rond en zullen wel nog een tijdje op ‘youtube' zichtbaar blijven als een voorbeeld van wrede pesterijen op de werkvloer. Naast het feit dat de wetgeving over pesten op het werk dode letter blijft, leidde het geval tot ophef omdat bleek dat één van de pestende werknemers kandidaat geweest was bij de sociale verkiezingen voor het ACV. Lees meer...


16 november 2010 - Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Brink's had het zich wellicht anders voorgesteld. Toen de directie voorstelde om een deel van het personeel het statuut van bediende te ontnemen, kon men dit niet aanvaarden en riep men een staking in het leven. Niet zonder risico, zo bleek. Brink's legde inmiddels de boeken neer. Indien Brink's echt failliet wordt verklaard, ziet het er naar uit dat de werknemers van Brink's met (bijna) lege handen staan. Dan hebben de vakbonden gegokt en verloren. Is faillissement een ontsnappingsroute uit het sociaal overleg? Dat valt wellicht nog af te wachten, maar ons sociaal overleg blijkt wel wat in een verouderd wettelijk kader te hangen. Lees meer...


5 oktober 2010 - Het wordt tijd dat we op zoek gaan naar een andere aanpak in de communautaire discussie. Net zoals in 2007 lijken de acteurs op het politiek toneel immers gevangen in hun eigen steriele logica. De Franstalige partijen proberen 'en bloc' hervormingen te verhinderen die het Zuiden van het land zouden kunnen benadelen op korte termijn, zonder dat zij daarbij eigenlijk oog hebben voor de toekomst op lange termijn voor de federatie. De N-VA, gevolgd door zijn geestesgenoten van Cd&V, heeft enkel oog voor hefbomen voor de verdere ontmanteling van België om in een volgende fase een nieuwe staatshervormingsronde te starten. Tussen deze strategische spelletjes door is het bijzonder moeilijk om een oplossing te zoeken. Lees meer...


27 april 2010 - Dat net Open VLD de stekker uit de federale regering trekt omwille van het BHV-dossier wekt hier en daar enige verwondering op. Ten onrechte. De liberalen werden in deze regering ideologisch geminoriseerd en konden nooit voldoende hun stempel drukken op het beleid in de domeinen waar zij het verschil wilden maken. Lees meer...


27 april 2010 - Politieke partijen langs Vlaamse en Franstalige kant doen er alles aan om de zwarte piet voor de huidige politieke impasse in elkaars schoenen te schuiven. De vraag is maar zeer of de bevolking nog het onderscheid maakt tussen partijen en personen en hun onderlinge verantwoordelijkheden. Eerder lijkt de publieke opinie het proces te maken van haar leiders in het algemeen. Dit wordt nog gevoed door het feit dat niemand echt een uitweg uit de crisis ziet. Die uitwegen zijn er nog, maar het zijn er eerlijk gezegd niet veel meer. Lees meer...


29 09 2009 - De afgelopen twee weken stonden twee artikels in het lokale dagblad De Beiaard die betrekking hadden op het Sociaal Huis in Merelbeke. Vooral het eerste artikel, waarbij gesproken wordt van een tweede Sociaal Huis in Merelbeke Flora, snapte ik niet goed. Vandaar een verduidelijking van mijzelf in de Beiaard van deze week (1 februari 2009) aan Alex De Neve, correspondent voor de Beiaard. Lees meer...


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   29     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.