• Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

  • Egbert Lachaert

    Fractieleider Open Vld Kamer van Volksvertegenwoordigers en Eerste schepen in Merelbeke

    Verkozen tot beste parlementair van het land

›› Home ›› Over Egbert ›› Wie is Egbert

Wie is Egbert

Egbert heeft al een hele loopbaan achter de rug in de liberale beweging.

In 1997 zette hij zijn eerste stappen in het Liberaal Vlaams Studentenverbond, waarvan hij nationaal voorzitter werd in het laatste jaar van zijn rechtenstudies (1999-2000). Na zijn studies werkte Egbert sinds 2000 als advocaat aan de Gentse balie bij een kantoor gespecialiseerd in sociaal recht.

Sindsdien heeft hij zich steeds vrijwillig ingezet voor het liberale gedachtegoed, in hoofdzaak in de denktank Liberales waarvan hij mee aan de wieg stond. In 2005 werd Egbert overigens woordvoerder en coördinator van Liberales en hij zou dit blijven tot hij besloot actief te worden in de partijpolitiek. In die hoedanigheid organiseerde hij tal van evenementen met internationaal bekende sprekers, zoals Ayaan Hirsi Ali, Irshad Manji, Guy Verhofstadt, Paul Cliteur, Karel De Gucht, etc.

Egbert is auteur van talrijke teksten in de Liberales-nieuwsbrief, die af en toe ook hernomen worden in kranten zoals de Tijd of De Morgen of op de blogs van www.deredactie.be.

In oktober 2006 werd Egbert verkozen in de gemeenteraad te Merelbeke, waar hij een mandaat uitoefende in de OCMW-raad. Hij was tot 2011 voorzitter van Jong VLD Merelbeke, bestuurslid van Jong VLD Gent en lid van de raad van bestuur van zowel Liberales vzw als het Liberaal Archief vzw. 

Op 7 juni 2009 was Egbert kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen in Oost-Vlaanderen. Hij haalde als 1e opvolger 7.797 stemmen.

Het jaar nadien bij de federale verkiezingen kreeg Egbert een strijdplaats toegewezen op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen. Egbert behaalde 10.874 stemmen, het vierde meest stemmen op de lijst. Omdat Open Vld een zetel verloor in Oost-Vlaanderen raakte Egbert nipt niet rechtstreeks verkozen in de Kamer.

In oktober 2012 trok Egbert de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke. Hij werd vanaf 5 januari 2013 de nieuwe OCMW-voorzitter en schepen van o.m. sociale zaken, juridische zaken en ICT. Hij behaalde als lijsttrekker een fraaie score met 1.178 voorkeurstemmen.

Op 23 september 2013 kondigde Filip Antheunis aan ontslag te nemen als Vlaams Volksvertegenwoordiger. Zo zetelde Egbert als opvolger in het Vlaams Parlement. Hij was er onder meer lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken én de commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie.

Op 25 mei 2014 werd Egbert van op de derde plaats van de Oost-Vlaamse Kamerlijst rechtstreeks verkozen met 16.182 voorkeursstemmen. Egbert verhuist daardoor van het Vlaams Parlement naar de Kamer. Op 19 juni legde hij de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor zijn eerste legislatuur als Kamerlid. Op zijn initiatief werd onder meer de kraakwet en het mobiliteitsbudget gestemd.

In oktober 2018 haalde Egbert Lachaert 2.427 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds januari 2019 is hij in de gemeente Merelbeke Eerste Schepen, bevoegd voor Jeugd, Sport, Burgerparticipatie, Ouderenzorg, Informatie & communicatie en Juridische Zaken. 

Intussen haalde Egbert de titel van "beste parlementair van het land" met een maximumscore van 5/5 

Op 26 mei 2019 werd Egbert Lachaert vanop de 3de plaats opnieuw verkozen in het Federaal Parlement als Volksvertegenwoordiger 

In juni 2019 werd hij unaniem aangeduid als fractieleider voor OpenVLD in de Kamer

Inhoudelijk is Egbert steeds een voorstander geweest van een vooruitstrevend en emancipatorisch liberalisme. De vrije keuze die eigen is aan het liberalisme betekent voor hem ook dat ieder mens kansen moet krijgen om zich te ontplooien. Er kan geen sprake zijn van echte vrijheid indien men geen toegang heeft tot onderwijs, een gezond leven of een veilige leefomgeving. Liberalisme betekent niet "ieder voor zich", maar houdt ook in dat we diegenen die het moeilijk hebben in staat stellen zelf hun leven richting te geven zoals zij dat willen.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.