Jouw privacy

Jouw privacy is heel belangrijk voor mij, het is tenslotte één van de fundamentele rechten en vrijheden in onze democratische samenleving en daar sta ik, samen met Open Vld volop achter.

Je leest er alles over in deze “Privacy & Cookie Policy”. Neem het aandachtig door, want het bevat essentiële en nuttige informatie over jouw privacy, de verwerking van jouw persoonsgegevens, jouw rechten en onze verplichtingen.

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) en in de hiermee gealigneerde Belgische privacy wetgeving die van kracht is sinds 5 september 2018. Het toesturen van emails wordt ook geregeld in de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Wie zijn we?

Ik ben Egbert Lachaert, de voorzitter van de Vlaamse liberalen en democraten, beter bekend als “Open VLD” met maatschappelijke zetel te Melsensstraat 34, 1000 Brussel. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Open Vld.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, aarzel niet om ons te contacteren op volgende gegevens:

Per post: Open VLD, t.a.v. Maarten Van Tieghem, Melsensstraat 34, 1000 Brussel

Per email: privacy@openvld.be

Welke gegevens verzamelen we? Waarom? En hoe lang?

Wanneer je je wilt inschrijven voor onze updates vragen we je naam, mailadres en postcode. We gebruiken deze gegevens enkel om je te informeren over politieke standpunten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

We contacteren je dus enkel om je te informeren (o.a. over standpunten en acties vanuit Open Vld) en je uit te nodigen voor evenementen die we voor geïnteresseerden organiseren. We vragen je postcode om enkel relevante evenementen of updates te sturen.

We zullen jouw gegevens NOOIT gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden bezorgen met die doelstelling.

Wij bewaren uw gegevens zolang totdat u ons aangeeft de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

We verzamelen ook persoonsgegevens bij gebruik van cookies. We verwijzen jouw hiervoor naar de betrokken bepalingen onderaan dit document.

Beheer en beveiliging

De persoonsgegevens die Open Vld bekomt, slaan wij op in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Wij hebben daarvoor veiligheidsmaatregelen toegepast die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Open Vld draagt er zorg voor dat via deze website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) jouw computer bereikt.

Vertrouwelijkheid en juistheid

Jouw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je opgeeft. Je kan te allen tijde de gegevens die we over je bewaren op het partijhoofdkwartier opvragen via privacy@openvld.be, alsook wijzigingen laten doorvoeren.

Proportionaliteit

Er worden via deze website geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden bewaart, maar wel enkel voor de doeleinden die je zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails. Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijflink.

Jouw rechten

U heeft verschillende rechten wat betreft uw persoonsgegevens. Meer specifiek heeft u het recht om:

 • bevestiging te verkrijgen dat we uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te updaten, of om persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze incorrect of onvolledig zijn;
 • ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, of de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken;
 • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming);
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u graag een van deze rechten wil uitoefenen of indien u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren hetzij per e-mail hetzij per post via de hierboven aangegeven adressen, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens of uw privacy vraag hebben behandeld, heeft u het recht om het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact(at)apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Minderjarigen

Wij raden minderjarigen aan voorzichtig te zijn in hun gebruik van het internet. Ben je nog geen 16 jaar oud, verzend dan geen gegevens over jezelf. Vraag eventueel aan je ouders om te controleren of de website een privacybeleid heeft dat jouw recht op privacy beschermt. Denk eraan dat je recht hebt op inzage, correctie en schrapping van de gegevens. Open Vld moedigt jou aan een e-mailadres te gebruiken waarin jouw werkelijke naam niet voorkomt.

We gebruiken ook Cookies

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Open Vld en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies? Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Welke soorten cookies bestaan er dan? Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Deze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 • Functionele cookies

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door jouw keuzes of interesses te onthouden. Wij gebruiken geen cookies om je taal te onthouden.

 • Niet-functionele cookies
  • Google Tag Manager (Google Analytics)
   • herkomst: www.google.com/analytics
   • functie: statistische informatie over het gebruik van de website
  • Facebook pixel
   • herkomst:  https://www.facebook.com/about/privacy/
   • functie: Hulpmiddel voor analyse om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website en gerichte advertenties te tonen op Facebook.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Jouw toestemming: Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Cookies en persoonsgegevens? Open Vld verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de website door gebruik van het programma Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt. Aan deze statistieken kunnen geen persoonsgegevens worden gekoppeld.

Doeleinde van deze verwerking is het in kaart brengen van het gebruik van onze website met het oog op de optimalisatie ervan. Als rechtsgrond baseren we ons op jouw toestemming en op ons gerechtvaardigd belang.

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de principes van de US-EU Privacy Shield akkoorden en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Open Vld is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de privacywetgeving door sites waarnaar deze site verwijst of doorlinkt.